Διεθνές Φεστιβάλ 2007

Το πρώτο φεστιβάλ διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2007, με τη συμμετοχή συγκροτημάτων από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, καθώς 5 συγκροτημάτων από την Ελλάδα.