Πρόγραμμα

Πρόγραμμα τμημάτων Πολιτιστικού Συλλόγου Γέφυρας

Το νέο πρόγραμμα, με τα νέα τμήματα θα διαμορφωθεί με την έναρξη της χειμερινής περιόδου.