Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέφυρας όπως προέκυψε στις τελευταίες αρχαιρεσίες είναι:

Πρόεδρος:  Μπαχαρίδου Σοφία
Αντιπρόεδρος: Κιομουρτζής Ιωάννης
Γραμματέας: Θεοδοσέλλη Νεραντζούλα
Ταμίας: Κατικαρίδης Ευάγγελος
Μέλος: Στεργιάδης Απόστολος
Μέλος: Αποστόλου Στέργιος
Μέλος: Οικονομίδου Πολυξένη
Μέλος: Περιστεράκη Ευαγγελία
Μέλος: Αλμπανίδου Δέσποινα