Πολιτιστικός Σύλλογος Γέφυρας

Διεύθυνση:
Παλαιό Γυμνάσιο Γέφυρας
Γέφυρα Θεσσαλονίκης
570 11
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2310716056
Fax: +30 2310716056
E-Mail